Həyatımızın üçdə bir hissəsini biz yatırıq. Bu qədər vaxt-hər şey boşa gedir. Deyirlər ki, yuxu zamanı xarici  dili mənimsəmək olar. Yaxşı, qoy ingilis dilini yox, çəbr və analizin başlanğıcını  yox, amma heç olmazsa , hər hansı bir yaranı sağaltmağı öyrədər? Axı vaxt-həyatın üçdə biridir. Əgər keçən yüzilliklərin xalq hikmətlərinin yolu ilə getsək:”Baş altına yumruq, böyrək altına da elə”, onda heç zaman sağalda  bilmərik. Lakin əgər bizim məsləhətlərə qulaq assanız, o zaman-asan! Ortopedik döşəklər məhz bunun üçün  yaradılıb.Ortopedik (ortopediya) sözünün  ikili yunan mənası  var: ortos-düz  və  pedia-tərbiyə. Əgər onları  rus dilində birləşdirsək,“düzəlmə” alınacaq. Ortopediya (ortopedik)-bu insan  dayaq-hərəkət apparatının müxtəlif əyriliklərin,  deformasiyaların  müalicəsidir. Müştərilərə ortopedik döşəkləri təklif edən bir çox satıcılardan fərqli olaraq, biz vicdanla   xəbərdar edirik ki, ancaq bir anatomik (ortopedik) döşəyin köməyi ilə skoliozu və ya osteoxondrozu müalicə etmək-mümkün deyil! Onun köməyi ilə başqa möcüzələr mümkündür. Müalicə prosesin  təyin edilmiş tibbi vasitələrlə kompleksdə mühüm dərəcədə  sürətlənməsi-bu bir. Ağrı sindromun götürülməsi-bu iki. Ümumi əhvalın yaxşılaşması-bu üç. Onurğa xəstəliklərinə meylli  insanlarda xəstəliyin ilkin mərhələsinin profilaktikası-bu dörd.

Beləliklə, ortopedik döşəklər necə olur?

Birinci növ-yay blokundan və ya insanın yaylardan aralayan təbəqədən ibarət olan yaylı döşəklərdir. Müstəgil yaylar-bu yataq dəstlərin istehsalında yeni sözdür. Hər bir  yay(və ya iki)  -lentə birləşdirilən ayrı örtükdədir. Lentlər öz aralarında yapışdırılıb. Hər yay və ya yay cütü bir -birlərindən asılı deyirlər və ona görə də birinin üzərinə basılma  hərəkəti qonşu yayları əymir və bununla bir və ya iki adam üçün fərdi sərtliyi təmin edir. Müstəgil yaylar  yayın diametri ilə fərqlənirlər və deməli, yay blokunun hər 1 m. 2 düşən yayların sayı ilə. Yaylar səthdən doldurucu qatları ilə aralanıblar. Yaylarla kompleksdə olan  qatlar ortopedik( anatomik)  döşəyin sərtlik dərəcəsini müəyyən edirlər. Doldurucular aşağıdakılar  ola bilər: lateks-əsasında köpüklənmiş kauçuk olan(geveya ağacın şirəsindən) yumşaq  doldurucu; kokos koyrası- adətən latekslə hopdurulmuş   sərt  təbii doldurucu, yaddaş effektli materiallar.

Ortopedik döşəyin ikinci növü-yaysız döşəklərdir. Bir parçanın bütöv blokundan və ya müxtəlif parçaların qatlarından hazırlanır. Əksər hallarda təbii lateksdən olan döşəklər  yumşaq olurlar, tez-tez multizonlu-bədənin müxtəlif  hissələrinə  müxtəlif sərtlik.